เชิญชวนนักวิ่งร่วมงาน RunForUnity วิ่งรวมใจไทยเป็น 1 วันที่ 3 ธ.ค.2565

ข่าวกีฬา

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ Park Run THAILAND

โดยมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ร่วมจัดงาน RunForUnity วิ่งรวมใจไทยเป็น 1 วันที่ 3 ธ.ค.2565 ในสนาม Park Run THAILAND ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท และสุขภาพจิตให้แข็งแกร่งด้วยการออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน ปลูกฝังความมีวินัย ความสุจริต รู้จักการให้อภัย สร้างจิตสำนึก และการมีจิตสาธารณะให้กับทุกคนที่เข้าร่วม

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆรับเสื้อที่ระลึก 2,000 ตัว ด้วยการสะสมสถิติเดินวิ่งในสนาม Park Run THAILAND ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.-กลาง พ.ย. 8 ครั้ง 8 สัปดาห์ สนใจสมัครร่วมกิจกรรมนี้รับ QRcode

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง FUN RUN ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง HEART CHALLENGE 2022 วันที่ 1 ต.ค.2565 บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เวลา 15.00-19.00 น. เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ค่าสมัครคนละ 199 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ข่าวกีฬา

ภายในงานรับบริการตรวจสุขภาพฟรี 4 ขั้นตอน พร้อมทั้งชมดนตรีในสวน ขับกล่อมเพลงรัก โดย “โต๋” ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Heart Care LINE Official : @Hearthospital หรือติดต่อโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โทร. 1719 รับสมัครถึงวันที่ 20 ก.ย. รับจำนวนจำกัด 1,000 คนเท่านั้น

ต้องรีบกันหน่อย สำหรับงาน Anti Drug Running Conquer 3 Seas 2022 วิ่งต้านยาเสพติด พิชิต 3 ทะเล 2022 ซึ่งจัดโดย กต.ตร.บก.น.9 วันที่ 25 ก.ย.2565 ที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ใครช้า มีโอกาสพลาดได้